Sremski Karlovci - Dečji Osmeh
Sremski Karlovci PDF Štampa

Od 06 do 16.avgusta 2006. godine vodili smo kamp u Sremskim Karlovcima pod nazivom "Letnja škola srpskog jezika, običaja i kulture - Sremski Karlovci 2006", a polaznici su bila deca srednjoškolskog uzrasta iz Nemačke, Austrije, Rumunije, Makedonije, Republike Srpske i Češke... Kamp je organizovao Kreativni klub "EDUCO" iz Sremskih Karlovaca.

Tokom desetodnevnog boravka u školi u autentičnom ambijentu grada duhovnosti, polaznici su uz znalački i kreativno osmišljen program stekli nova i upotpunili postojeća znanja o srpskom jeziku i pismu, našoj kulturi, istoriji, običajima i tradiciji. Na taj način stvaraju se i neguju veze izmedu naše kulture u matici i dijaspori, a deca naših ljudi u rasejanju, stičući saznanja i svest o sopstvenoj kulturi, kvalitetnije se uključuju u multikulturne sredine u kojima žive.

Programom je bio predviđen obilazak Karlovaca i Stražilova, fruškogorskih manastira, Novog Sada, Petrovaradinske tvrđave i brojnih institucija. U kreativnom delu programa, polaznici su svakodnevno sa nama, pripremali scenski program, na temu koju su tog dana obrađivali.