Naši velikani kad su bili mali - Dečji Osmeh
Naši velikani kad su bili mali PDF Štampa

Kolažna predstava mlađeg ansambla