Ko sam ja - Dečji Osmeh
Ko sam Ja PDF Štampa

Predstava odigrana 29.03.2008. u Bernu u Švajcarskoj