Dramski pedagoški studio "Dečji Osmeh" PDF Štampa

Kao studio koji postoji već 16 godina, i koji pomaže humanitranim aktivnostima i koji radi na edukaciji mladih ljudi u razvoju, rešili smo da baš na ovoj početnoj stanici opišemo čime se mi to bavimo, jer ima dosta vas koji su znatiželjni da saznaju kakav je to rad u pitanju, a ima i dosta drugih koji to samo naslućuju. Verujte bilo je teško opisati i svesti metologiju koja se primenjuje pri edukaciji mladih ljudi običnim rečima.

 

ŠTA JE "DEČJI OSMEH"?

Dramski pedagoški studio "Dečji Osmeh" je studio koji se bavi vaspitavanjem i obrazovanjem nadarene dece kroz pozorišne metode(edukacije).

ČIME SE BAVI?

Otkrivanjem, negovanjem i razvijanjem ispoljenih i skrivenih talenata kod dece i mladih.

ŠTA EDUKUJE? (VASPITAVA / RAZVIJA)

Edukuje talenat kod deteta i bića u razvoju.

KOGA EDUKUJE? (VASPITAVA / RAZVIJA)

Decu uzrasta od 4 do 12 godina (mlađa grupa), adolescente od 12 do 19 godina i mlade ljude od 20 godina.

ČIME EDUKUJE? (VASPITAVA / RAZVIJA)

Kombinacijom pozorišnih i pedagoških metoda i tehnika.

KO EDUKUJE? (VASPITAVA / RAZVIJA)

Dramski pedagog Biljana Milošević, sa svojim asistentima koji su prošli edukaciju kroz studio, koji su ujedno i kvalifikovani za rad sa decom.

ZAŠTO EDUKUJE? (VASPITAVA / RAZVIJA)

Motivacija za formiranje studija "Dečji Osmeh" je upravo zapostavljenost talentovane dece u obrazovnim ustanovama, a samim tim i u društvu. Nedovoljna istraživanja kvaliteta i posebnosti kod dece u okviru obrazovnog sistema.